Jeziki:
Nahajaš se: Domov< Števci denarja< Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev / min
Drugi artikli

Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev / min

Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto 1 - Proton d.o.o.
Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto 1 - Proton d.o.o. Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto 2 - Proton d.o.o. Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto 3 - Proton d.o.o.
Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto 4 - Proton d.o.o. Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto 5 - Proton d.o.o. Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto 6 - Proton d.o.o.
Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto 7 - Proton d.o.o. Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto 8 - Proton d.o.o. Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto 9 - Proton d.o.o.
Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto 10 - Proton d.o.o. Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto 11 - Proton d.o.o.
Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev / min

 

Samodejno seštevanje


Samodejno preverjanje seštevka


Števec bankovcev z detekcijo magnetno prepoznavanje ponaredkov


Aparat za preverjanje in štetje denarja


Bankovci

 

Preverjevalec

Detektor

Verifikacija


Števec


 

 

 


187 € 170 €        

Kupi Nakupovanje

Tehnične  podrobnosti artikla
Model Aparat za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev / min
Moč 80 W
Nacin štetja denarja Vrteci boben
Hitrost štetja denarja 1000 kosov/min
Najmanjše mere bankovcev 50 mm x 110 mm
Najvecje mere bankovcev 90 x 185 mm
Preprosto brezstopenjsko nastavljanje širine vlagalnika bankovcev za prilagajanje razlicnim širinam bankovcev Da
Zmogljivost vlagalnika bankovcev 130 do 200 kosov
Preprosto brezstopenjsko nastavljanje odjema razlicnih debelin bankovcev s pomocjo vijaka Da
Podajanje bankovcev iz vlagalnika v števni boben števca denarja S pomocjo gumijastih narebrenih valjckov, ki iz vlagalnika podajajo v števec denarja vsak bankovec posebej.
Število prikazovalnikov preštetih bankovcev 3
Mere aparata za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev / min 295 mm x 247 mm x 185 mm
Teža aparata za štetje in preverjanje bankovcev 5,7 kg
Primernost za štetje vecino svetovnih denarnih valut Da
Dodatni prikazovalnik preštetih bankovcev z metrskim prikljucnim kablom Da 
Magnetno (MG) preverjanje bankovcev Da 
Magnetno (MG) preverjanje bankovcev z nizko magnetno privlacnostjo Da 
Magnetno (MG) preverjanje bankovcev z visoko magnetno privlacnostjo Da 
Ultravijolicno (UV) preverjanje bankovcev Da 
Barva Bela 
Prenosni zložljivi rocaj Da 
Zvocno opozorilo ob nepravem bankovcu Da 
Samodejni zagon štetja in preverjanja denarja ob vstavitvi bankovcev v vlagalnik števca in preverjevalca denarja Da 
Rocni zagon štetja in preverjanja denarja ob vstavitvi bankovcev v vlagalnik preverjevalca in števca denarja Da 
Samodejni ponovni zagon štetja in preverjanja denarja ob odstranitvi preštetih bankovcev iz zalogovnika aparata za preverjanje in štetje bankovcev Da 
Možnost preštevanja bankovcev v natancno dolocenem številu in takojšnje samodejne ustavitve števca denarja ob doseženi meji preštetih bankovcev Da 
Možnost prištevanja dodatno dodanih bankovcev že sešteti vsoti bankovcev Da 
Možnost enostavnega štetja brez ultravijolicnega ali magnetnega preverjanja bankovcev Da 
Prepoznavanje spojenih bankovcev Da 
Prepoznavanje polovicnega bankovca Da
Prikaz rezultatov na glavnem prikazovalniku Štirimestni prikazovalnik od 0 do 9999 preštetih bankovcev.
Prikaz rezultatov na pomožnem prikazovalniku Trimestni prikazovalnik od 0 do 999 preštetih bankovcev.
Prikaz rezultatov na dodatnem prikazovalniku na metrskem prikljucnem kablu Štirimestni prikazovalnik od 0 do 9999
Spomin predhodnega štetja bankovcev izpisan na pomožnem prikazovalniku Da
Opozorilni ponavljajoci zvok, opozorilna utripajoca rdeca lucka in opozorilni izpis z vzrokom napake štetja na zaslonu ob preštetju nepravega bankovca Da
Izpis vzroka ustavitve štetja bankovcev na glavnem zaslonu aparata za štetje in preverjanje denarja Da
Velika in jasna tipka za vkljucitev ali izkljucitev preštevanja bankovcev v natancno dolocenem številu Da
Opozorilna lucka in zvok za prikaz vkljucene ali izkljucene možnosti preštevanja bankovcev v natancno dolocenem številu Da
Velika in jasna tipka za dodajanje števila bankovcev k preštevanju bankovcev v natancno dolocenem številu Da
Opozorilna lucka in zvok za prikaz vkljucene ali izkljucene možnosti dodajanje števila bankovcev k preštevanju bankovcev v natancno dolocenem številu Da
Velika in jasna tipka za odvzemanje števila bankovcev k preštevanju bankovcev v natancno dolocenem številu Da
Velika in jasna tipka za vkljucitev ali izkljucitev prištevanje dodatno dodanih bankovcev že sešteti vsoti bankovcev Da
Velika in jasna tipka za vkljucitev ali izkljucitev in preklapljanje med visoko ali nizko magnetnim (MG) preverjanjem bankovcev in enostavnim štetjem bankovcev Da
Opozorilna lucka in zvok za prikaz vkljucitve ali izkljucitve in preklapljanje med visoko ali nizko magnetnim (MG) preverjanjem bankovcev in enostavnim štetjem bankovcev Da
Velika in jasna tipka za vkljucitev ali izkljucitev ultravijolicnega (UV) preverjanja bankovcev Da
Opozorilna lucka za prikaz vkljucene ali izkljucene možnosti ultravijolicnega (UV) preverjanja bankovcev Da
Velika in jasna tipka z opozorilnim zvokom ob pritisku za ponastavitev (resetiranje) nastavitev aparata za preverjanje in štetje denarja in zacetek ponovnega štetja denarja Da
Jasno vidno rdece stikalo za vklop in izklop aparata za štetje in preverjanje bankovcev Da
Orodje za vzdrževanje in popravljanje aparata za štetje in preverjanje denarja Da
Seštevanje vsot vrednoti bankovcev Ne
Teža 7 kg
Garancija 12 mesecev
Cena brez DDV 139,34 €
Cena z DDV 170 €
Opis aparata za štetje in preverjanje denarja 1000 bankovcev na minuto

Sodobno oblikovan in tehnicno dovršen aparat za štetje in preverjanje denarja s prirocnim zložljivim rocajem za enostavno prenašanje, nudi enostavno in udobno vsakdanje delo z denarjem. Števec in preverjevalec denarja zagotavlja natancno in hitro štetje bankovcev z najvecjo možno varnostjo preverjanja ponarejenosti. Aparat za preverjanje in štetje denarja preverja pristnost bankovcev z magnetnim (MG) in ultravijolicnim (UV) tipalom. Magnetno (MG) tipalo lahko preverja bankovce z nizko ali visoko magnetno privlacnostjo. Aparat za štetje in preverjanje bankovcev omogoca enostavno štetje denarja brez ultravijolicnega ali magnetnega preverjanja bankovcev. Velike in jasne tipke omogocajo vkljucitev ali izkljucitev in preklapljanje med visoko ali nizko magnetnim (MG) preverjanjem bankovcev, vkljucitev ali izkljucitev ultravijolicnega (UV) preverjanja bankovcev in enostavnim štetjem bankovcev. Na vklop ali izklop opozori lucka in zvok, ki nakazuje vkljucene ali izkljucene možnosti preverjanja bankovcev.

 

Ob vstavitvi denarja v vlagalnik aparata za štetje in preverjanje denarja se štetje in preverjanje zacne samodejno. Štetje in preverjanje denarja se samodejno zažene tudi ob odstranitvi preštetih bankovcev iz zalogovnika aparata za preverjanje in štetje bankovcev. Omogocen je rocni zagon štetja in preverjanja denarja.

 

Preverjevalec in števec denarja ima možnost preštevanja bankovcev v natancno dolocenem številu in takojšno samodejno ustavitev števca in preverjevalca denarja ob doseženi v naprej doloceni meji preštetih bankovcev. Z vklopom namenske možnosti, se lahko prišteje dodatno dodane bankovce že sešteti vsoti bankovcev. Obe možnosti lahko vkljucimo s pritiskom na veliko in jasno tipko. Aparat za štetje in preverjanje gotovine ima vgrajeni dve veliki in jasni tipki za dodajanje in odvzemanje števila bankovcev pri možnosti preštevanja bankovcev v natancno dolocenem številu. Pri vklapljanju ali izklapljanju vseh možnosti se vedno oglasi in prikaže zvok ter opozorilna lucka.

 

Preverjevalnik in števec gotovine ima vgrajeno veliko in jasno tipko za vkljucitev ali izkljucitev in preklapljanje med visoko ali nizko magnetnim (MG) preverjanjem bankovcev ter enostavnim štetjem bankovcev. Dodana je tudi velika in jasna tipka za vkljucitev ali izkljucitev ultravijolicnega (UV) preverjanja bankovcev. Pri vklapljanju ali izklapljanju vseh možnosti se vedno oglasi in prikaže zvok ter opozorilna lucka.

 

Na stroju za štetje in preverjanje gotovine je vdelana tudi velika in jasna rdeca tipka z opozorilnim zvokom. Ob pritisku za ponastavitev (resetiranje) vseh nastavitev aparata se štetje in preverjanje denarja pricne ponovno. Preverjevalec in števec gotovine ima vdelano jasno vidno rdece stikalo za vklop in izklop aparata za preverjanje in štetje bankovcev.

 

Stroj za preverjanje in štetje bankovcev prepozna spojene in polovicne bankovce.

 

Pri sumljivih ali napacnih bankovcih se števec in preverjevalec denarja samodejno ustavi in pritegne pozornost z zvocnim opozorilom in opozorilno rdeco lucko. Na glavnem prikazovalniku se izpiše vzrok napake štetja ali preverjanja. Število preštetih bankovcev preberemo na dveh prikazovalnikih. Glavni in pomožni prikazovalnik sta namešcena na stroju za štetje in preverjanje bankovcev. Dodatni prikazovalnik je povezan s strojem za preverjanje in štetje denarja s 100 centimetrskim prikljucnim kablom, tako, da ga lahko namestimo na poljubno mesto za udoben pregled. Ob zacetku štetja in preverjanja gotovine je spomin predhodnega štetja bankovcev izpisan na pomožnem prikazovalniku.

 

Na glavnem in dodatnem prikazovalniku stroja za preverjanje in štetje denarja se prikazujejo štirimestni zapisi. Na pomožnem prikazovalniku se prikazujejo trimestni zapisi.

 

Aparat za štetje in preverjanje denarja - bankovcev prepozna in preveri vecino bankovcev svetovnih valut. Vanj je preko vlagalnika mogoce vstaviti bankovce v najmanjši meri 50 mm x 110 mm in najvecji meri 90 mm x 185 mm. Mere vlagalnika aparata za štetje in preverjanje denarja se preprosto brezstopenjsko nastavijo. Zmogljivost vlagalnika aparata za štetje in preverjanje bankovcev - denarja je od 130 do 200 bankovcev. Zmogljivost vlagalnika je odvisna od debeline bankovcev. S pomocjo vijaka na zadnji strani vlagalnika aparata za preverjanje denarja je mogoce brezstopenjsko nastavljanje odjema razlicnih debelin bankovcev.

 

Podajanje bankovcev iz vlagalnika v števni boben števca in preverjevalca denarja deluje s pomocjo gumijastih narebrenih valjckov, ki iz vlagalnika v aparat za preverjanje in štetje denarja – bankovcev podajajo vsak bankovec posebej. Za vzdrževanje in cišcenje aparata za štetje in preverjanje denarja - bankovcev sta v paketu priložena Izvijac in namenska šcetinasta metlica za cišcenje gumijastih narebrenih valjckov, ki iz vlagalnika podajajo v števec in preverjevalec denarja, vsak bankovec posebej.


Mobilni tel., e-pošta

Gradbena mehanizacija